Friday, July 29, 2011

Handyman by Sam Scott Schiavo
Model: Misa Patinszki (Wam Models)
Photography: Sam Scott Schiavo

No comments: